Kriyojenik Perlit

Kriyojenik Perlit

Tane Boyutu: 0,0–1,2 mm

Yoğunluk: 35- 45 Kg/m3

Ambalaj:200 dm3/Polipropilen Torba

Kullanım Alanları:

Alçı sektöründe, Perlitli Alçı üretiminde

kriyojenik tankların ısı yalıtımında,

Filtre perlit üretiminde kullanılmaktadır.

Perlit İnce ve filtre Perlit ürünleri kriyojenik tank

  yalıtımında, kasa yapımında, ilaç ve kimya sanayisinde, metalurji ile ilgili

  üretimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları:

Sanayide Isı Yalıtımında;

-Soğuk Depoların Yalıtımında.

-1000 °C Kadar Sıcaklıktaki Reaktörlerin, Potanların vb. yalıtımında.

 Metalurjide;

-Dökümcülükte metalurjik flaks olarak ,

-Döküm kumuna katkı maddesi olarak,

-Potadaki ergimiş metalin korunmasında,

-Dövmede veya haddeye giden sıcak metal ingotların ısı kayıplarını önlemede ,

-Demir-çelik sanayisinde ergimiş metalin curuf kontrolünde,

-Perlitli yalıtıcı refrakterlerin üretiminde,

-Seramik bağlayıcılı perlit refrakter tuğlalar,

-Alüminyum fosfat bağlayıcılı perlit refrakter tuğla veya betonlar Perlitli refrakter harcı olarak

Seramik ve cam sanayinde katkı maddesi olarak perlit kullanılmaktadır.

Diğer Uygulama Alanları

Sondajlarda, çimentolama işlemini kolaylaştırıcı katkı maddesi olarak.

Gemi taban kaplama ve yalıtımında

Petrol atıklarından veya diğer yağlı artıklardan kaynaklanan su kirliliğini gidermek için

Baraj göllerinde, kentlerde açık su rezervuarlarında buharlaşmayla su kaybını önleyici olarak

 Plastik köpüklere ve plakalara katkı dolgu maddesi olarak

Yangına karşı özellikle çelik konstrüksiyonlarda yalıtım amacıyla kullanılmaktadır.

Daha birçok alanda rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Kriyojenik Perlit

          Kriyojenik -100 derecenin altındaki soğukluluklara verilen addır. Kriyojenik tanklar, içlerinde -100 derecenin altında sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve depolamak amacı ile üretilmektedir. Sıvı haldeki gazların gaz fazına geçmemesi için izolasyon oldukça önemlidir.

        Düşük sıcaklıklarda ( – 270 C ‘ a kadar ) sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tanklarda sıvılaştırma sıcaklığının muhafazasını sağlamak için perlit kullanılmaktadır. Perlit, tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur.

Telefon
WhatsApp
Linkedin